Stærfeldts Gastronomi • Emdrupvej 6 • 2100 København Ø • Telefon: 6146 2099 • Email: mads@staerfeldts.dk

__________________________________________________________________________________